Ogłoszenie o zamówieniu nr 13/6/2021/P na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego  przy ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze”. Koszt remontu … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 13/6/2021/P na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze