Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 4, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na zadanie pn. : ” Wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze” .

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ nr 13/8/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 13/8/2020/P

2. SIWZ nr 13/8/2020/P

3. Przedmiar robót

4. Formularz oferty

5. Umowa-wzór

6. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 17.08.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – postępowanie nr 13/8/2020/P