Ogłoszenie o zamówieniu nr 13/8/2020/P na wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 4, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na zadanie pn. : ” Wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 13/8/2020/P na wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze