Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 42, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Wykonanie remontu elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ 14/10/2020/P.

Termin wykonania zadania – do dnia 30.06.2021r.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 10.11.2020r. o godz. 10:00

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/10/2020/P

2. SIWZ nr 14/10/2020/P

3. Przedmiar robót

4. Formularz oferty

5. Umowa

6. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 03.11.2020r.

5. Umowa – zmiana

Opublikowane w dniu 10.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – 14/10/2020/P