Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/10/2020/P na wykonanie remontu elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 42, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Wykonanie remontu elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 42 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/10/2020/P na wykonanie remontu elewacji budynku przy al. Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze