Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórskiej 33 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wymianę ławy kominiarskiej na dachu budynku przy ul. Jeleniogórskiej 33 w Kamiennej Górze.
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 14/2/2020/ZC
Termin składania ofert upływa w dniu 06 marca 2020r . o godz. 10:00.
Oferty należy złożyć na Biuro obsługi klienta (BOK) pok nr 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/2/2020/ZC
2. Formularz oferty
3. Przedmiar robót
4. Umowa w sprawie zamówienia
5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 09.03.2020r Informacja z otwarcia ofert