Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 39 w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Remont pionu wod-kan w budynku przy ul. Kościuszki 39 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  14/5/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2020r. o godz. 10:00.

Uwaga! Zmiany w procedurze składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w skrzynce przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra. Ponieważ wstęp do budynku jest czasowo ograniczony, po złożeniu oferty należy dzwonić na tel. nr 75 64 55 160/190. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2020r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/5/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa_wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 25.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – 14/5/2020/ZO