Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/5/2020/ZO na remont pionu wod-kan w budynku przy ul. Kościuszki 39 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 39 w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Remont pionu wod-kan w budynku przy ul. Kościuszki 39 w Kamiennej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/5/2020/ZO na remont pionu wod-kan w budynku przy ul. Kościuszki 39 w Kamiennej Górze