Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/10/2020/P na remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 9, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Waryńskiego 9 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/10/2020/P na remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Kamiennej Górze