Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 49 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na naprawę dachu na budynku przy ul. Staszica 49 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu opisano w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 15/2/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 06 marca 2020r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Biurze obsługi klienta (BOK) pok. nr 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/2/2020/ZC
2. Formularz oferty
3. Przedmiar robót
4. Umowa w sprawie zamówienia

Opublikowane 09.03.2020r. Informacja z otwarcia ofert