Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/2/2020/ZC na naprawę dachu na budynku przy ul. Staszica 49 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 49 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na naprawę dachu na budynku przy ul. Staszica 49 w Kamiennej Górze. Warunki udziału w postępowaniu … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/2/2020/ZC na naprawę dachu na budynku przy ul. Staszica 49 w Kamiennej Górze