Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Remont części mansardowej pokrycia dachowego od podwórza budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/5/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu – 15/5/2021/ZO

2_Formularza ofertowy_

3_Umowa

4_Karta gwarancyjna

5_Przedmiar