Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/5/2021/ZO na remont części mansardowej pokrycia dachowego od podwórza budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Remont części mansardowej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/5/2021/ZO na remont części mansardowej pokrycia dachowego od podwórza budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze