Wspólnota Mieszkaniowa ul. Broniewskiego 4 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Kapitalny remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 15/6/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Broniewskiego 4 – SWZ-15.6.2021.P

2_Broniewskiego 4 -Formularz oferty

3_Broniewskiego 4 – umowa

4_Broniewskiego 4 -karta gwarancyjna

5_Broniewskiego 4 – rysunek dachu

6_Broniewskiego 4 – Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.07.2021

Broniewskiego 4 – informacja z otwarcia ofert 12072021