Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/6/2021/P na kapitalny remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Broniewskiego 4 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Kapitalny remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Broniewskiego 4 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/6/2021/P na kapitalny remont dachu wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Kamiennej Górze