Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Getta 42,44, 46 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznych części wspólnych budynku przy ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ nr 16/10/2020/P.

Termin wykonania zadania – 31 marca 2021r.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/10/2020/P

2. SIWZ nr 16/10/2020/P

3. Formularz oferty

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

6. Przedmiar robót

7. Projekt budowlany

8. Rysunki nr 42

9. Rysunki nr 44

10. Rysunki nr 46

Zał nr 1 Tauron Dystrybucja ul Boh. Getta 42-6

Opublikowane w dniu 03.11.2020r

4. Umowa – zmiana

Opublikowane w dniu 10.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert -16/10/2020/P