Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/10/2020/P na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych budynku przy ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46 w Kamiennej Górze.

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Getta 42,44, 46 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznych części wspólnych … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/10/2020/P na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych budynku przy ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46 w Kamiennej Górze.