Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubawska 9 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na remont komina, pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich na budynku przy ul. Lubawska 9 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu opisano w Ogłoszeniu nr 16/2/2020/ZC

Termin składania ofert upływa dniu 06 marca 2020r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Biurze obsługi klienta (BOK) pok. 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/2/2020/ZC
2. Formularz oferty
3. Przedmiar robót
4. Umowa w spawie zamówienia
5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 09.03.2020r. Informacja z otwarcia ofert