Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 15  w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/5/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1-Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/5/2021/ZO

2-Fromularz oferty

3-Przedmiar

4_Umowa-wzór

5-Karta gwarancyjna