Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/5/2021/ZO na odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 15  w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Odwodnienie budynku przy ul. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/5/2021/ZO na odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze