Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/6/2020/ZO na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na usługę pn. :”Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych” . Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  16/6/2020/ZO … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/6/2020/ZO na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych