Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lubawska 14 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Kapitalny remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Lubawskiej 14 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 16/6/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Lubawska 14- SWZ-16.6.2021.P

2_Lubawska 14-Formularz oferty

3_ Lubawska 14 – umowa

4_Lubawska 14 – karta gwarancyjna

5_Lubawska 14 – przedmiar

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.07.2021r.

Lubawska 14 – otwarcie ofert 12.07.2021