Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 7, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na realizację zadania pn.:”Remont pokrycia dachu kopertowego budynku przy al. Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ nr 17/10/2020/P.

Uwaga – zmiana rachunku bankowego na który należy wpłacić wadium!

Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2020r. o godz. 10:00.

Termin wykonania zadania – 31 maja 2021r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/10/2020/P

2. SIWZ nr 17/10/2020/P

3. Formularz oferty

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

6. Przedmiar robót.

Opublikowane w dniu 03.11.2020r.

4. Umowa – zmiana

Opublikowane w dniu 25.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert nr 17/10/2020/P