Wspólnoty Mieszkaniowe, w imieniu i na rzecz których działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zapraszają do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznych instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków komunalnych w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniach określono w poszczególnych Ogłoszeniach o zamówieniu (poniżej).

Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00.

Na każde z poniższych Ogłoszeń o zamówieniu należy złożyć odrębną ofertę, na dedykowanym dla niej Formularzu oferty.

W przypadku wskazania tych samych projektantów do realizacji kilku projektów dopuszcza się złożenie uprawnień budowlanych do projektowania w jednym egzemplarzu.

Dopuszcza się złożenie kilku ofert w jednej kopercie.

XVII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy pl. Wolności 10 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa – wzór

XVIII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XIX. Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 14 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XX. Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Słowiański 20 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XXI. Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy Słowackiego 14 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XXII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 22/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 22/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XXIII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 23/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy Słowackiego 3 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz oferty

3. Umowa

XXIV. Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 3 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XXV. Ogłoszenie o zamówieniu nr 25/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Lubawskiej 23 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 25/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XXVI. Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy Lubawskiej 3 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XXVII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 27/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy Staszica 1,3 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 27/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

 

Opublikowane w dniu 20.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – nr 17-27/10/2020/ZC