Ogłoszenie o zamówieniu nr 17-27/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w Kamiennej Górze

Wspólnoty Mieszkaniowe, w imieniu i na rzecz których działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zapraszają do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznych instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków komunalnych w Kamiennej Górze. Warunki udziału w postępowaniach określono … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 17-27/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w Kamiennej Górze