Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:
” Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem elementów małej architektury przy ul. Bohaterów Getta i Lipowej  w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/5/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/5/2021/ZO

2_Formularz oferty 17/5/2021/ZO

3_Umowa 17/5/2021/ZO

4_Karta gwarancyjna 17/5/2021/ZO

5_ Przedmiar robót 17/5/2021/ZO

6_ Projekt zagospodarowania terenu

7_Rysunek PZT

Opublikowane dnia 2.06.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu _17_5_2021_ZO