Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/6/2020/ZO na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na usługę pn. :”Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” . Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/6/2020/ZO na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych