Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/7/2021/P na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ściegiennego 22 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 22 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Ściegiennego 22  w Kamiennej Górze”. Koszt … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 17/7/2021/P na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ściegiennego 22 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE