Wspólnota Mieszkaniowa w Ogorzelcu 66, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.  w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na remont schodów wejściowych do budynku w miejscowości Ogorzelec nr 66.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 18/3/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa 20 marca 2020r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Biurze obsługi klienta (BOK) nr 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/3/2020/ZC

2. Oferta – wzór

3. Przedmiar robót

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 23.03.2020 Zawiadomienie o unieważnieniu 18/03/2020/ZC