Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/3/2020/ZC na remont schodów wejściowych do budynku w m. Ogorzelec 66

Wspólnota Mieszkaniowa w Ogorzelcu 66, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.  w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na remont schodów wejściowych do budynku w miejscowości Ogorzelec nr 66. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/3/2020/ZC na remont schodów wejściowych do budynku w m. Ogorzelec 66