Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 5, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej świetlika dachowego na budynku przy ul. Szkolnej 5 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 18/6/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/6/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. widok elewacji

6. rzut świetlika-rysunek

7_rzut świetlika

Opublikowane w dniu 16.07.2020r.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18/6/2020/ZO