Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/6/2021/ZO na zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem elementów małej architektury przy ul. Bohaterów Getta i Lipowej w Kamiennej Górze w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem elementów małej architektury … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/6/2021/ZO na zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem elementów małej architektury przy ul. Bohaterów Getta i Lipowej w Kamiennej Górze w Kamiennej Górze