Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 12a, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na przemurowanie kominów na budynku przy Al. Wojska Polskiego 12a w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 19/3/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Biurze obsługi klienta (BOK) nr 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Załączniki :

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/3/2020/ZC

2. Oferta – wzór

3. Przedmiar robót

4. Umowa_wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 23.03.2020 Zawiadomienie o unieważnieniu 19/3/2020/ZC