Wspólnota Mieszkaniowa Ogorzelec 63, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przebudową kanalizacji do budynku w m. Ogorzelec 63, gm. Kamienna Góra”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 19/6/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/6/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Projekt

6. Mapa

7. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 16.07.2020r.

informacja z otwarcia ofert 19/6/2020/ZO