Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/6/2020/ZO na budowę zbiornika bezodpływowego wraz z przebudową kanalizacji do budynku w m. Ogorzelec 63, gm. Kamienna Góra

Wspólnota Mieszkaniowa Ogorzelec 63, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przebudową kanalizacji do budynku w m. Ogorzelec 63, … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/6/2020/ZO na budowę zbiornika bezodpływowego wraz z przebudową kanalizacji do budynku w m. Ogorzelec 63, gm. Kamienna Góra