Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Dostawę artykułów biurowych i artykułów chemicznych „.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/6/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu  30 czerwca 2021r. o godz. 12:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_ZO _ Ogłoszenie-19/6/2021/ZO

2_Formularz oferty

3_CZĘŚĆ I_art. biurowe

4_CZEŚĆ II_art. chemiczne

5_Formularz cenowy – art. biurowe

6_Formularz cenowy_ art. chemiczne

7_Umowa na art. biurowe

8_Umowa na art. chemiczne

Informacja z otwarcia ofert

I-info o otwarciu ofert_30.06.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 19/6/2021/ZO