Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/1/2021/ZO na rozbudowę instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 4 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE

Szanowni Państwo, zawiadamiam, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem wstępu do budynku Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. procedura składania ofert wygląda następująco. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (nazwa … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/1/2021/ZO na rozbudowę instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 4 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE