Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej  Górze zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Utwardzenie gruntu wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie Spółki Mieszkaniowej przy ul.H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze”

Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Warunki udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Specyfikacja warunków zamówienia nr 2/4/2021/P

2_Formularz oferty

3_Umowa

4_Karta gwarancyjna

5_Opis prac budowlanych – utwardzenie gruntu i ogrodzenie

6_PZT

7_ogrodzenie – SM

8_przedmiar robót