2_Formularz oferty-utwardzenie i ogrodzenie placu_SM