Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 24, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania p.n.: „Remont elewacji na ścianie bocznej budynku przy ul. Staszica 24 w  Kamiennej Górze”

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/4/2021/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie – 2/4/2021/ZC

2_Formularz oferty

3_ Umowa

4_ Karta gwarancyjna

5_ Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 27.04.2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu nr 2/4/2021/ZC