Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/4/2021/ZC na remont elewacji na ścianie bocznej budynku przy ul. Staszica 24 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 24, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania p.n.: „Remont elewacji na ścianie bocznej budynku … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/4/2021/ZC na remont elewacji na ścianie bocznej budynku przy ul. Staszica 24 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE