Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórskiej 5, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na remont części pionu wodnego i kanalizacyjnego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału zostały opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 20/3/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Biurze obsługi klienta (BOK) nr 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/3/2020/ZC

2. Oferta_wzór

3. -Przedmiar robót

4. Umowa-wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 23.03.2020 Zawiadomienie o unieważnieniu 20/3/2020/ZC