Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/3/2020/ZC na remont części pionu wod-kan w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórskiej 5, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na remont części pionu wodnego i kanalizacyjnego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kamiennej Górze. Warunki udziału zostały … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/3/2020/ZC na remont części pionu wod-kan w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Kamiennej Górze