Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/6/2021/ZO na rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy ul. Leśnej 3 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 3, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych pomieszczeń … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 20/6/2021/ZO na rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy ul. Leśnej 3 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE