Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nadrzeczna 1 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na opracowanie orzeczenia technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 1 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 21/3/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2020r. o godz. 10:00.

Oferty należy składać w Biurze obsługi klienta (BOK) pok. 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/3/2020/ZC

2. decyzja PINB

3. Umowa w sprawie zamówienia

Opublikowane 23.03.2020 Informacja z otwarcia ofert 21/3/2020/ZC