Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/3/2020/ZC na opracowanie orzeczenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 1 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nadrzeczna 1 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na opracowanie orzeczenia technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 1 w Kamiennej Górze. Warunki udziału w … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/3/2020/ZC na opracowanie orzeczenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 1 w Kamiennej Górze