Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/7/2020/ZO na wymianę obróbek blacharskich na gzymsach i malowanie rynien na budynku przy ul. Szkolnej 15 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wymiana obróbek blacharskich na gzymsach i malowanie  rynien na … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 21/7/2020/ZO na wymianę obróbek blacharskich na gzymsach i malowanie rynien na budynku przy ul. Szkolnej 15 w Kamiennej Górze