Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słoneczna 6,8 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Słonecznej 6,8  w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie nr 21/7/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Słoneczna 6,8_Ogłoszenie 21/7/2021/ZO

2_Słoneczna 6,8_formularz ofertowy

3_Słoneczna 6,8_umowa

4_Słoneczna 6,8_karta gwarancyjna

5_Słoneczna 6,8 – przedmiar

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Słoneczna 6,8 – unieważnienie_21072021