Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 5 w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :” Wymianę instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Słowackiego 5 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 22/3/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2020r. o godz. 10:00.
Uwaga! Zmiany w procedurze składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w Biurze obsługi klienta (BOK) nr 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.
Ponieważ wstęp do budynku jest czasowo ograniczony, w celu złożenia oferty należy dzwonić na tel. nr 75 64 55 160.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 22/3/2020/ZC

2. Oferta_wzór

3. Przedmiar robót

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna- wzór

Opublikowane 06.04.2020r. Zawiadomienie o unieważnieniu 22/3/2020/ZC