Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 6 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 22/7/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 22/7/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa 4

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 16.07.2020r.

unieważnienie-Katowicka 22 – 16.07.2020